Producent i dystrybutor środków smarowych dla motoryzacji i przemysłu

Skontaktuj się z nami

Siedziba firmy/ adres do korespondencji:

Tedex S.A.

97-217 Lubochnia, Cygan 2

+48 44 724 95 62
info@tedex.pl
Zakład Produkcji Olejów

97-217 Lubochnia
Cygan 2

Oddział Bydgoszcz

ul. Przemysłowa 14, 85-758 Bydgoszcz

Oddział Żory

ul. Pszczyńska 88, 44-240 Żory

+48 32 434 32 20
Współpraca handlowa

Pełnomocnik
Wojciech Jeleński

+48 506 188 930
wojciech.jelenski@tedex.pl

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403921, NIP 9441506727, REGON 351189439

Kapitał zakładowy: 3.250.000,00 zł w całości wpłacony.

Formularz kontaktowy