Producent i dystrybutor środków smarowych dla motoryzacji i przemysłu

Skontaktuj się z nami

Zakład Produkcji Olejów

97-217 Lubochnia
Cygan 2

marzena.wojcik@tedex.pl
Wspólpraca handlowa

Pełnomocnik
Wojciech Jeleński

+48 506 188 930
wojciech.jelenski@tedex.pl
Oddział Bydgoszcz

ul. Przemysłowa 14, 85-758 Bydgoszcz

+48 506 188 970

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403921, NIP 9441506727, REGON 351189439

Kapitał zakładowy: 3.250.000,00 zł w całości wpłacony.

Formularz kontaktowy