Producent i dystrybutor środków smarowych dla motoryzacji i przemysłu

Skontaktuj się z nami

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403921, NIP 9441506727, REGON 351189439

Kapitał zakładowy: 3.250.000,00 zł w całości wpłacony.

Formularz kontaktowy