Potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych produktów są posiadane przez nas certyfikaty.
Bardzo dużym wyróżnieniem dla nas jest posiadanie certyfikatu wydanego przez API (American Petroleum Institute - Amerykański Instytut Naftowy). Jesteśmy jedną z dwóch firm w Polsce posiadającą taki certyfikat.
System licencjonowania i certyfikacji oleju API (API’s Engine Oil Licensing and Certification System (EOLCS) jest dobrowolnym programem licencjonowania i certyfikacji który upoważnia firmy spełniające określone wymagania do wykorzystywania Znaków jakości Olejów Silnikowych API. Wymagania dotyczące wydajności i metody pomiarowe są określane przez producentów silników oraz pojazdów i przez stowarzyszenia i towarzystwa techniczne takie jak ASTM (American Society for Testing and Materials), SAE (Society of Automotive Engineers), ACC (American Chemistry Council). Certyfikaty uzyskuje się na określone produkty.