Producent i dystrybutor środków smarowych dla motoryzacji i przemysłu

TEDEX OLEJ OSIOWY U

Specyfikacja

PN-61/C-96097 - Pm-30/50-0-020 (U)

Olej osiowy Tedex Osiowy U produkowany jest na bazie wysokojakościowych olejów mineralnych otrzymywanych w procesach hydrorafinacji oraz hydrokrakingu.

Zastosowanie

Olej osiowy Tedex Osiowy U stosuje się głównie do smarowania łożysk ślizgowych i tocznych parowozów, wagonów kolejowych i tramwajowych oraz innych węzłów tarcia nie wymagających olejów z dodatkami uszlachetniającymi.Olej Tedex Osiowy U jest mieszalny z olejami osiowymi U produkowanymi przez rafinerie krajowe i może być stosowany w ich miejsce. Ze względu na stosowanie do produkcji głęboko rafinowanych olejów bazowych olej Tedex Osiowy U nie jest klasyfikowany jako czynnik rakotwórczy w środowisku pracy, ponad to charakteryzuje go wyższa jakość i niższa temperatura płynięcia w porównaniu do olejów Osiowych U dostarczanych przez niektórych producentów. 

Dokumenty do pobrania